ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 3/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 10/2565.. [2021-11-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 9/2565.. [2021-11-23 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 8/2565.. [2021-11-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 7/2565.. [2021-11-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 6/2565.. [2021-11-22 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564.. [2021-11-17 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม.. [2021-11-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. [2021-11-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 5/2565.. [2021-10-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 3/2565 

 เผยเเพร่: 2021-10-15  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

        วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดำเนินการประชุมติดตามงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ ในรูปแบบ Vitual visit ผ่านระบบ GIN Conference ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำเสนอโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย