ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 10/2565.. [2021-11-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 9/2565.. [2021-11-23 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 8/2565.. [2021-11-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 7/2565.. [2021-11-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 6/2565.. [2021-11-22 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564.. [2021-11-17 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม.. [2021-11-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. [2021-11-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 5/2565.. [2021-10-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2/2565 

 เผยเเพร่: 2021-10-15  |  อ่าน: 115 ครั้ง

 

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัดเชียงราย และให้การต้อนรับ     นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ โครงการชลประทานเชียงราย ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับแหล่งน้ำชุมชน 45 แห่ง จำนวน 353,000 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอขุนตาล อำเภอเมือง อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่จัน เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน