ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 10/2565.. [2021-11-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 9/2565.. [2021-11-23 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 8/2565.. [2021-11-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 7/2565.. [2021-11-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 6/2565.. [2021-11-22 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564.. [2021-11-17 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม.. [2021-11-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564.. [2021-11-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 5/2565.. [2021-10-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1/2565 

 เผยเเพร่: 2021-10-15  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

       วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายเทวัฒน์  สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เดินทางไปบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ม.9 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาราชการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำหนองโค้งและสระโรงเรียนแม่คำฝั่งหมิ่น จำนวน 6,000 ตัว