ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 3/2565.. [2021-10-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2/2565.. [2021-10-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1/2565.. [2021-10-05 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยาย.. [2021-10-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564.. [2021-10-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 65/2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 38 คน ในการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยมีนายสุขสรรค์ คำแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้และพาเยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ รวมถึงการเพาะเลี้ยงปลากัด และปลาสวยงามชนิดต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อนำไปปรับใช้กิจกรรมของโรงเรียน