ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 3/2565.. [2021-10-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2/2565.. [2021-10-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1/2565.. [2021-10-05 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยาย.. [2021-10-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564.. [2021-10-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 65/2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |  อ่าน: 74 ครั้ง

 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาเทพา โดยใช้น้ำเชื้อปลาเพศผู้จากชาวประมงที่จับได้ในแม่น้ำโขงและตัวผู้ของศูนย์ฯ ผสมกับไข่ปลาจากแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในศูนย์ฯ จำนวน 1 ตัว โดยแม่พันธุ์ที่ใช้มีน้ำหนักตัว 25 กิโลกรัม ดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาล ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2564 พร้อมส่งมอบลูกปลาเทพาวัยอ่อน คืนสู่กว๊านพะเยา วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการ ประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564