ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 3/2565.. [2021-10-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2/2565.. [2021-10-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1/2565.. [2021-10-05 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยาย.. [2021-10-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564.. [2021-10-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 65/2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 6/2564 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อถ่ายทอดคำสั่งการ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานในโครงการของหน่วยงาน และวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปลาบึก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย