ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 4/2565.. [2021-10-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 3/2565.. [2021-10-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2/2565.. [2021-10-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1/2565.. [2021-10-05 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยาย.. [2021-10-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564.. [2021-10-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 65/2564.. [2021-09-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |  อ่าน: 134 ครั้ง

 

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ผู้นำชุมชน และชาวประมง บ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเทพาคืนสู่แม่น้ำอิง-แม่น้ำโขง จำนวน 30,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564