ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาค.. [2021-09-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564.. [2021-09-04 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 61/2564.. [2021-09-03 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-08-31 ] แหล่งน้ำที่ทำกองฟางปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ. 2564.. [2021-08-26 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564.. [2021-08-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564.. [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564.. [2021-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-14  |  อ่าน: 137 ครั้ง

 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ตามแผนดำเนินงานปี 2564 จำนวน 627 ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน จำนวน 627 ฟาร์ม สรุปผลการดำเนินงานสะสมปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.00