ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาค.. [2021-09-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564.. [2021-09-04 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 61/2564.. [2021-09-03 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-08-31 ] แหล่งน้ำที่ทำกองฟางปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ. 2564.. [2021-08-26 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564.. [2021-08-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564.. [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564.. [2021-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-14  |  อ่าน: 162 ครั้ง

 

วันที่ 23-27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง ได้ลูกปลาวัยอ่อน จำนวน 15 ล้านตัว และส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่กว๊านพะเยา 14 ล้านตัว และปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะบ้านปากอิงใต้ จำนวน 1 ล้านตัว โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมดำเนินโครงการ โดยปีงบประมาณ 2564 กรมประมงมีเป้าหมายในการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนคืนสู่กว๊านพะเยา จำนวน 30 ล้านตัว ทั้งนี้ กรมประมงได้ปล่อยลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนลงสู่กว๊านพะเยาไปแล้ว จำนวน 24 ล้านตัว