ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาค.. [2021-09-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564.. [2021-09-04 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 61/2564.. [2021-09-03 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-08-31 ] แหล่งน้ำที่ทำกองฟางปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ. 2564.. [2021-08-26 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564.. [2021-08-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564.. [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564.. [2021-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-14  |  อ่าน: 155 ครั้ง

 

วันที่ 18-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดย      นายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน     ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานร่วมที่ดำเนินโครงการ ดังนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงจากชาวประมงในพื้นที่ ได้ลูกปลาวัยอ่อนจำนวน 10,500,000 ตัว ส่งมอบลูกพันธุ์ปลาวัยอ่อนเพื่อนำไปปล่อยที่กว๊านพะเยา และแหล่งน้ำในชุมชนบ้านปากอิงใต้ ม.16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย