ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 47/2564

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 63/2564.. [2021-09-10 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 62/2564.. [2021-09-10 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาค.. [2021-09-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564.. [2021-09-04 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ฉบับที่ 61/2564.. [2021-09-03 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-08-31 ] แหล่งน้ำที่ทำกองฟางปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ. 2564.. [2021-08-26 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 58/2564.. [2021-08-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 57/2564.. [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฉบับที่ 56/2564.. [2021-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 47/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-14  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปปฏิบัติราชการในเขตท้องที่ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการฟาร์ม แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ  2563 พบว่า เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองและมีผลผลิตจากกิจกรรมด้านการประมงจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี