ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 41/2564

รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-29 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564.. [2021-07-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 51/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564.. [2021-07-26 ] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนา.. [2021-07-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 48/2564.. [2021-07-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 47/2564.. [2021-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 41/2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-01  |  อ่าน: 134 ครั้ง

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจสัตว์น้ำประจำถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำคลองแม่ปึง บริเวณบ้านผาบือ ตำบลแม่ฟ้าหลวง พิกัด N 20.308195 E 99.7888526 ระยะทางสำรวจ 100 เมตร สำรวจพบสัตว์น้ำ 9 ชนิด จำนวน 66 ตัว สัตว์น้ำที่พบได้แก่ ปลาค้างคาว ปลาค้อ ปลาน้ำหมึก ปลามอน ปลาก้าง   ปลาซิวใบไผ่ ปลาบู่แคระ ปลาอีด และปูลำธาร โดยสัตว์น้ำที่สำรวจได้ นำมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการฯ และบางส่วนนำกลับมาเลี้ยงในศูนย์ฯ เพื่อฝึกให้กินอาหารและศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ต่อไป