ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 39/2564

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาค.. [2021-06-01 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.. [2021-06-01 ] แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.. [2021-06-01 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 41/2564.. [2021-06-01 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน.. [2021-05-03 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564.. [2021-05-03 ] แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564.. [2021-04-30 ] แจ้งจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ .. [2021-04-19 ] วีดิทัศน์กิจกรรมพระราชดำริ ด้านการประมง.. [2021-04-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 40/2564.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 39/2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

           วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ กศน.ตำบลดอนศิลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 108 คน ในการเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง