ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับ 38/2564

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาค.. [2021-06-01 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.. [2021-06-01 ] แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.. [2021-06-01 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 41/2564.. [2021-06-01 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน.. [2021-05-03 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564.. [2021-05-03 ] แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564.. [2021-04-30 ] แจ้งจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ .. [2021-04-19 ] วีดิทัศน์กิจกรรมพระราชดำริ ด้านการประมง.. [2021-04-12 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 40/2564.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับ 38/2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

       วันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  พร้อมด้วยนางสาวจราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 จำนวน 35 ราย โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการทำอาหารลดต้นทุนและอาหารธรรมชาติเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรได้ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี