ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 37/2564

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาค.. [2021-08-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564.. [2021-08-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-29 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564.. [2021-07-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 51/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564.. [2021-07-26 ] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนา.. [2021-07-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 37/2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-02  |  อ่าน: 115 ครั้ง

 

           วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย พร้อมด้วยนายเศกสรร  ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564  ณ บ้านจะทอ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 66 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำคำ จำนวน 100,000 ตัว และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 15 ราย ตามแผนการดำเนินงานของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย