ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 35/2564

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาค.. [2021-08-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564.. [2021-08-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-29 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564.. [2021-07-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 51/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564.. [2021-07-26 ] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนา.. [2021-07-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 35/2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-02  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

     วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรทายาทเกษตรกร ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย เข้าการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการเลี้ยงปลาในบ่อดินพร้อมการปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ     วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรทายาทเกษตรกร ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย เข้าการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการเลี้ยงปลาในบ่อดินพร้อมการปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ