ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 34/2564

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาค.. [2021-08-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564.. [2021-08-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-29 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564.. [2021-07-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 51/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564.. [2021-07-26 ] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนา.. [2021-07-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 34/2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-02  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

   วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายสุขสรรค์ คำแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง และนายวิสูตท์ ตุ้ยดง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง เป็นวิทยากรและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปูนา จากบ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นำโดย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เกษตรอำเภอเชียงของ พัฒนาการอำเภอเชียงของ กศน.อำเภอเชียงของ ประมงอำเภอเชียงของ และผู้ใหญ่บ้านบ้านสารภี ตลอดจนสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งได้เข้ามาศึกษาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงและอนุบาลปูนา ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทุกท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก