ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก  

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

1.ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2560 (7 แห่ง)

2.ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2561 (1 แห่ง)

3.ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2561 (4 แห่ง)

4.ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2559

5.อ่านประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ.2559

6.อ่านประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2559

7.อ่านประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2560