ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์ 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 514 ครั้ง

 

การจับปูไข่นอกกระดองมาใช้ประโยชน์จำนวนมาก จนธรรมชาติสร้างทดแทนไม่ทัน ทำให้ทรัพยากรปู ทั้งปริมาณ
และขนาดของปูที่จับได้จากธรรมชาติลดลงอย่างมาก

?? แม่ปู 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ ประมาณ 300,000 – 700,000 ตัว อัตรารอด ไม่น้อยกว่า 1% ถ้าเรานำปูตัวนี้มาทานเท่ากับว่าลูกปูจำนวนนี้จะหายไปและหมดโอกาสโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต

?? ระยะ ไข่นอกกระดอง ไข่ที่ปล่อยออกมาและยึดเกาะอยู่กับจับปิ้งเริ่มแรกมีสีเหลืองอมส้ม เปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนเทา จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาล และดำ ตามลำดับ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน แม่ปูก็จะใช้ขาเดินเขี่ยไข่ที่เสียให้หลุดจากจับปิ้ง เมื่อไข่ฟักเป็นลูกปูวัยอ่อนจะล่องลอยไปในทะเล

?? ไข่ปูในตามธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำอื่นๆ เพราะตามวัฏจักรชีวิต ลูกปูยังถือเป็นแหล่งอาหารให้กับหมึก ปลา ชนิดอื่นๆ เพื่อรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นต่อไป

?? ตามประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมของทุกปี ห้ามทำการประมงปูที่มีไข่นอกกระดอง คือ ปูทะเล ปูม้า ปูลาย ??

ปัจจุบันมีการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล? จะพบว่ามีหลายชุมชนที่ทำกิจกรรมธนาคารปูม้า ทุกๆ ชุมชนต่างช่วยกันฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

ร่วมกัน ไม่จับ ไม่บริโภค ปูไข่นอกกระดองกันนะ ??????

ข้อมูลและรูปภาพ จาก
ธนาคารปู : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ