ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่าชายเลน

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่าชายเลน 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 400 ครั้ง

 

ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน

จากนภา....ผ่านภูผา....สู่มหานที

ถ้าป่าไม้บนยอดเขาสูง คือต้นทางของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตบนแผ่นดิน ป่าชายเลนก็คือต้นทางของชีวิตในท้องทะเล

สายน้ำที่ไหลมานับร้อยนับพันกิโลเมตร จากเทือกเขาสู่ลำธาร จากลำธารสู่แม่น้ำ เป็นน้ำกินน้ำใช้ ชำระสิ่งสกปรก จากต้นน้ำมาจนสุดแผ่นดินที่ป่าชายเลน

ป่าชายเลน เป็นเสมือนหนึ่งไตธรรมชาติ คอยกรองของเสียออกจากสายน้ำ ก่อนปล่อยออกสู่มหานที

ด้วยระบบรากที่หนาแน่น ตะกอนดินละสิ่งเจือปนที่มากับสายน้ำ กลายเป็นโคลนเลนทับถม เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์

เกิดเป็นวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่าชายเลน ทิ้งซากพืชซากสัตว์ ย่อยสลายให้กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ไม่จบสิ้น

เราจึงกล่าวได้ว่า“ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน” จึงเป็นส่วนหนึ่งของปราการสุดท้ายที่มีความสำคัญ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความสมบูรณ์ของแผ่นดิน และแสดงความเป็นมหาอำนาจของทรัพยากรทางทะเล ในภาคตะวันออกของอ่าวไทย