รูปู รูปลา รูงู แตกต่างกันอย่างไร ?

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

รูปู รูปลา รูงู แตกต่างกันอย่างไร ? 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 541 ครั้ง

 

รูปู รูปลา รูงู แตกต่างกันอย่างไร

หากเราไปเดินเที่ยวป่าชายเลน ที่ไหนสักแห่ง ในช่วงเวลาน้ำลง จะเห็นรูจำนวนมากมายบนพื้นดินเลน และดินเลนค่อนข้างแข็ง มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างแตกต่างกันไป หากเราอยากทราบว่ารูไหนเป็นรูปู รูปลาตีน รูงู ให้สังเกตดังนี้

รูปู มีขุยทรายหรือขุยดินอยู่รอบๆรู เกิดจากปูใช้ขาเดิน(ขาคู่ที่ 2 ,3,และ 4) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพลั่วขุดดิน คุ้ยทรายมากองไว้รอบๆปากรู โดยรูของปูก้ามดาบจะมีรูปกลมๆลึกตั้งฉากกับผิวดิน ขุยทรายและขุยดินรอบๆปากรู ค่อนข้างกองเป็นระเบียบสวยงาม รูของปูแสมจะใหญ่กว่ารูของปูก้ามดาบ รูส่วนใหญ่จะเอียง ทำมุมกับผิวดินประมาณ 45 องศาขึ้นไป ขุยทรายและขุยดินรอบๆปากรู จะกองไม่ค่อยมีระเบียบเหมือนปูก้ามดาบ ส่วนรูของปูดำหรือปูทะเล จะใหญ่กว่าปูทั้งสองชนิดมาก และเป็นรูเอียงจากผิวดินเหมือนปูแสม ขุยทรายและขุยดินรอบๆปากรูจะเป็นก้อนใหญ่ๆกระจายรอบๆปากรู ไม่เป็นระเบียบ

รูปลาตีน มักจะอยู่บนดินเลนปนโคลนเป็นหลุมใหญ่กว่าตัวมันสามถึงสี่เท่าซึ่งมันจะใช้ปากขุดโคลนมากอง บนปากหลุม เรียกว่า หลุมปลาตีน

ส่วนรูงู จะไม่มีขุยทรายหรือดินรอบปากรู ปากรูงูจะเป็นมันเลื่อมเนื่องจากการเลื้อยเข้าออกของงู