ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

การรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะ???

??วันนี้ กมป.มีขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มง่ายๆ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอรับการรับรอง ณ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ สถานีฯ หรือหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ตั้งฟาร์ม ไปจนถึงได้รับใบรับรอง รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดงนี้เลย!

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อได้ที่ :

?? กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

?? โทร 02-5798710

?? e-mail: thacert@gmail.com