ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง

อ่านทั้งหมด 

ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2020-05-09  |  อ่าน: 7 ครั้ง

 

การรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะ???

??วันนี้ กมป.มีขั้นตอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มง่ายๆ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอรับการรับรอง ณ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ฯ สถานีฯ หรือหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่ที่ตั้งฟาร์ม ไปจนถึงได้รับใบรับรอง รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดงนี้เลย!

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อได้ที่ :

?? กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

?? โทร 02-5798710

?? e-mail: thacert@gmail.com