ตรวจสถานะความเป็นเกษตรกรของตนเอง

อ่านทั้งหมด 

ตรวจสถานะความเป็นเกษตรกรของตนเอง 

 เผยเเพร่: 2020-05-09  |  อ่าน: 58 ครั้ง

 

หน่วยงานราชการได้เผยแพร่เว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรของตนเอง

กรมประมง

https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

กรมปศุสัตว์

http://122.155.208.224

กรมส่งเสริมการเกษตร

http://farmer.doae.go.th/

การยางแห่งประเทศไทย

http://www.rubber.co.th/gir/index/