โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 เผยเเพร่: 2020-05-10  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

หน่วยงานร่วมบูรณาการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์นครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

พื้นที่ดำเนินการ.... ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

งบประมาณได้รับจัดสรร......174,500............. เบิกจ่าย .....27,786............บาท  คิดเป็น..........15.92.........%