โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วน (EMS) ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน.. [2020-07-09 ] ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. [2020-07-09 ] วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า.. [2020-07-09 ] ไฟเกษตรคืออะไร.. [2020-07-09 ] การเตรียมบ่อสัตว์น้ำหลากหลายชนิด.. [2020-06-17 ] ปูไข่นอกกระดอง เสี่ยงสูญพันธุ์.. [2020-06-17 ] มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Pract.. [2020-06-17 ] เรื่องการลอกคราบของกุ้ง โดย ดร.กนกวรรณ แสนสุวรรณ.. [2020-06-17 ] ใครบ้างที่ต้องใช้ LAB (Central LAB) LAB ของรัฐบาลไทย.. [2020-06-17 ] ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมงที่ยั่งยืน วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในป่า.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 379 ครั้ง

 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

หน่วยงานร่วมบูรณาการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์นครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

พื้นที่ดำเนินการ.... ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

งบประมาณได้รับจัดสรร......174,500............. เบิกจ่าย .....27,786............บาท  คิดเป็น..........15.92.........%