ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม)

ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตวทะเล (ปะการังเทียม) 

 เผยเเพร่: 2020-05-10  |  อ่าน: 32 ครั้ง