อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้

การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-09-21 ] ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ.. [2021-09-09 ] น้ำท่วม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องรับมืออย่างไร?.. [2021-09-08 ] อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้.. [2021-09-03 ] เตรียมเฮ! ไฟเขียว ประกาศใช้ฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2021-08-30 ] การแปรรูป ประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการของปลา มีอะไรบ้าง ทำได้อย่างไร? เร.. [2021-08-25 ] สุดยอดนวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทยประดิษฐ์ อุปกรณ์คัดร่อนขนาดแยกไซส์ลู.. [2021-08-24 ] การพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี สำหรับฟาร์มเล.. [2021-08-24 ] อยู่นครนายกจะซื้อลูกปลา หรือ สัตว์น้ำ มาเลี้ยงได้อย่างไร?.. [2021-08-23 ] การเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพ เลี้ยงอย่างไรมาดูกัน?.. [2021-08-23 ]
อ่านทั้งหมด 

อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้ 

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

อนุสัญญาไซเตส (CITES) กับแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงและส่งออกจระเข้

 - อนุสัญญาไซเตส เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสูญพันธุ์

 - จระเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ "กรมประมง"

  ขั้นตอนการขึ้นเพาะพันธุ์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับ CITES

  ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ยื่นข้อเสนอ (proposal) ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กับ CITES พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ (สป.9) และรายละเอียดประกอบข้อเสนอ ดังนี้

- ชนิดพันธุ์ที่ดำเนินการเพาะพันธุ์

- วิธีการเพาะพันธุ์

- รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและอายุของพ่อ-แม่พันธุ์ และหลักฐานการได้มาตามกฎหมาย

- จำนวนที่มีอยู่ในครอบครองในปัจจุบัน

- ข้อมูลอัตราการตาย

- ผลผลิตแต่ละปี

- ประเภทของผลผลิตที่ส่งออก เช่น มีชีวิต หนัง หนังฟอก หรือชิ้นส่วนอื่นใด เป็นต้น

→ สถานที่ยื่นคำขอ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการกรมประมง โทรศัพทท์/โทรสาร 0 2561 2011 Email : citesdof@yahoo.com