ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562 


         วันที่ 7  สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) ได้ทำการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร  จำนวน  99  ราย ที่เข้าร่วม โครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร