ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562 


วันที่  11  มิถุนายน  2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) ได้ทำการส่งมอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลากินพืช) ให้กับเกษตรกร จำนวน 81 ราย ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ  2562 (สนับสนุนเพิ่มเติมรายเดิมปี2561) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร