ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 348 ครั้ง

 

       วันที่ 29 มีนาคม2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) ได้ร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ทำการแจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตกรที่ เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 75 ราย โดยมีท่านนายอำเภอโพธิ์ประทับช้างให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร