[2023-06-01] ขอเชิญลงนาม ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส.. [2023-05-25] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566.. [2023-05-10] ขั้นตอนการสั่งซื้อพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ "สำหรับเกษตรกร".. [2023-05-01] ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออ.. [2023-04-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2566.. [2023-03-17] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566.. [2023-03-01] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร.. [2023-02-27] คุณภาพน้ำแม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน จ.พิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-22] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] การซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook