ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง


ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565