ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 เดือนกันยายน 2562


[2020-04-05] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสาระสำคัญ.. [2020-04-01] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-03-26] เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2020(COVID19).. [2020-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563.. [2019-09-25] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 เดือนกันยายน 2562.. [2019-09-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯกิจกรรมวาดภาพประกวด12172562.. [2019-09-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่26-30เดือนสิงหาคม 2562.. [2019-09-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่22เดือนสิงหาคม 2562.. [2019-09-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่14-16เดือนสิงหาคม 2562.. [2017-01-18] ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอ.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 เดือนกันยายน 2562