กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

[2023-03-22] สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2565 - 2568.. [2023-02-08] รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกรา.. [2023-01-24] สถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (ประมงพาณิชย์) เดือน.. [2022-12-20] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะ.. [2022-12-15] เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแ.. [2022-12-06] กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนา.. [2022-11-24] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการ.. [2022-10-27] กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fish.. [2022-10-04] กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ.. [2022-10-04] กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (..

กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 


           วันที่ 26-28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกำนันน้ำผึ้ง คำสะอาด เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอบ้านสร้างและอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ของนายวิชา ผดุงประเสริฐ กำนันบุญส่ง มีเงิน นางน้ำฝน ทองฟัก และนายบัญชา ปางเดิม จากนั้นลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพื่อสำรวจชนิดสัตว์น้ำจากธรรมชาติที่จับได้