ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง


[2023-05-23] กรมประมงจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ.. [2023-05-08] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-05-03] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-04-27] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-04-27] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพัน.. [2023-04-10] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-03-30] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-03-29] ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลส.. [2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชน.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เดือนมีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่าง ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 17 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวจาก เกาะไข่ เกาะยูง เกาะกำ เกาะหมู และหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 11.08 กก./เที่ยว ลอบปูม้า จำนวน 7 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะไข่ เกาะกำใหญ่ เกาะสน เกาะล้าน เกาะนุ้ย และแหลมไผ่เกาะพยาม มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 17.71 กก./เที่ยว ลอบหมึกหอม จำนวน 7 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะล้าน และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 12.07 กก./เที่ยว เบ็ดราวหมึกหอม จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ เกาะค้างคาว และเกาะพยาม มีอัตราการจับ เท่ากับ 201.60 กก./เที่ยว