ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะการประมงจากเรือประมงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2566


[2023-05-23] กรมประมงจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ.. [2023-05-08] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-05-03] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-04-27] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-04-27] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพัน.. [2023-04-10] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-03-30] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-03-29] ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลส.. [2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชน.. อ่านทั้งหมด 

ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะการประมงจากเรือประมงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะการประมงจากเรือประมงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2566 จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่าง พบเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 6 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะกำ เกาะสุรินทร์ เกาะบอน และหน้าทับละมุ มีอัตราการจับเฉลี่ย 71.56 กก./ชม. ประกอบด้วย สัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีอัตราการจับเฉลี่ย 32.17 กก./ชม. และปลาเป็ด มีอัตราการจับเฉลี่ย 39.39 กก./ชม.