เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง


[2023-05-31] เดือนพฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั.. [2023-05-23] กรมประมงจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ.. [2023-05-08] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-05-03] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-04-27] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-04-27] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพัน.. [2023-04-10] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-03-30] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-03-29] ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลส.. [2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่าง ประกอบด้วย อวนล้อมจับปลาหลังเขียว จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 170.00 กก./เที่ยว อวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะยูง และปากร่องบ้านแหลมนาว มีอัตราการจับเฉลี่ย 55.20 กก./เที่ยว ลอบหมึกหอม จำนวน 4 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ เกาะค้างคาว และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย 5.15 กก./เที่ยว ลอบปูดำ จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองบ้านทับเหนือ มีอัตราการจับ 4.96 กก./เที่ยว แหครอบหมึก จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะค้างคาว มีอัตราการจับ 200.00 กก./เที่ยว