ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2566


[2023-05-31] เดือนพฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั.. [2023-05-23] กรมประมงจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ.. [2023-05-08] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-05-03] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-04-27] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-04-27] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพัน.. [2023-04-10] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-03-30] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-03-29] ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลส.. [2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2566 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่าง ประกอบด้วย เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 12 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณอ่าวกะเปอร์ หน้าบางเบน เกาะค้างคาว หน้าทะเลนอก เกาะไข่ เกาะล้าน และคลองนาคา มีอัตราการจับเฉลี่ย 43.75 กก./เที่ยว อวนจมปูม้า จำนวน 12 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำนุ้ย เกาะกำ เกาะไข่ เกาะยูง หน้าทะเลนอก ปากคลองบางกล้วยนอก และหน้าหาดประพาส มีอัตราการจับเฉลี่ย 29.39 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกสาย จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองบางกล้วยนอก มีอัตราการจับ 10.50 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำนุ้ย และหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับเฉลี่ย 7.75 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนกุ้งสามชั้น จำนวน 4 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับเฉลี่ย 12.75 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองบางกล้วยนอก มีอัตราการจับ 22.28 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนล้อมติดปลาหลังเขียว จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับ 100.00 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนลอยปลาทู จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับ 115.00 กก./เที่ยว