ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง


[2023-05-31] เดือนพฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบั.. [2023-05-23] กรมประมงจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ.. [2023-05-08] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-05-03] เดือนเมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัต.. [2023-04-27] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-04-27] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพัน.. [2023-04-10] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร.. [2023-03-30] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-03-29] ศพท.ระนองได้ออกทำการสุ่มตัวอย่างเรือประมงพาณิชย์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลส.. [2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2566 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเรือตัวอย่างจำนวน 10 ลำ ประกอบด้วยเครื่องมืออวนลากคู่ จำนวน 4 คู่ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะกำ เกาะระ เกาะสุรินทร์ และเกาะสิมิลัน อัตราการจับเฉลี่ย 256.02 กก./ชม. ประกอบด้วย สัตว์น้ำเศรษฐกิจ 120.88 กก./ชม. และปลาเป็ด 135.14 กก./ชม. และเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 6 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะกำ เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน หน้าเกาะภูเก็ต และเกาะราชา อัตราการจับเฉลี่ย 65.08 กก./ชม. ประกอบด้วย สัตว์น้ำเศรษฐกิจ 31.09 กก./ชม. และปลาเป็ด 33.99 กก./ชม.