ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


[2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชน.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชนแ.. [2023-02-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-02-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-02-07] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2023-01-31] ศพท.ระนอง ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธา.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเ.. [2022-12-28] ปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเข.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 17 และ 18 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการฑูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยในกาลต่อมา และในวันที่ 18 มกราคม 2566 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของเมียนมา เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135 จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็น “วันยุทธหัตถี”