ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น”


[2023-02-28] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชน.. [2023-02-22] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ชุมชนแ.. [2023-02-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-02-09] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2023-02-07] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2023-01-31] ศพท.ระนอง ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธา.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเ.. [2022-12-28] ปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเข.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” โดยมีชาวประมงและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ 37 คน ณ ศาลาประชุมบ้านท่ากลาง หมู่ 4 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองร่วมกับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง บรรยายในเรื่องสถานภาพสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย การจำแนกชนิดสัตว์ทะเลหายาก ภัยคุกคามและกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งความรู้เบื้องต้นวิธีการในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และการแจ้งข่าวประสานงานกับหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ทะเลเกยตื้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างดียิ่ง เพื่อร่วมกันในการช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากต่อไป