จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า


[2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน.. [2023-01-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเ.. [2022-12-28] ปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านในเข.. [2022-12-26] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตา.. [2022-12-26] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมง.. [2022-12-23] "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Pol.. [2022-12-21] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2022-12-06] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย.. [2022-11-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนั.. [2022-11-28] วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระ.. อ่านทั้งหมด 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวศันสนีย์  ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง โดยมีผู้แทนชาวประมงพาณิชย์ ชาวประมงพื้นบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนฯ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการการทำประมงปูม้า เพื่อให้แผนบริหารจัดการฯ มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาใช้บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป