ศพท.ระนอง จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565


[2022-12-06] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย.. [2022-11-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนั.. [2022-11-28] วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระ.. [2022-11-16] ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ใ.. [2022-11-04] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-11-03] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั.. [2022-11-03] โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย.. [2022-11-02] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2022-10-12] จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการ เพื่.. [2022-09-13] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเ.. อ่านทั้งหมด 

ศพท.ระนอง จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน ณ ห้องประชุมฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดระนอง, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลสถานภาพของพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง มาตรการและข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูน เพื่อจัดทำแผนการลดผลกระทบหรือความเสี่ยงของเครื่องมือประมงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพะยูน