เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565


[2022-06-29] อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำล.. [2022-06-28] ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อ.. [2022-06-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2022-05-27] ศพท.ระนอง ร่วมกับศพช.ระนอง และผู้นำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน และชาวประมง ร่.. [2022-05-26] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2022-05-20] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้.. [2022-05-12] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-05-12] ศพท.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ผ.. [2022-05-02] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-04-29] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 10 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะนุ้ย เกาะล้าน เกาะไข่ เกาะกำ และปากคลองบางกล้วย  อัตราการจับเฉลี่ย 17.86 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองบางกล้วย  อัตราการจับเฉลี่ย 8.91 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดบางเบน ปากคลองราชกรูด และเกาะพยาม  อัตราการจับเฉลี่ย 5.32 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกสาย จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดอ่าวเคย  อัตราการจับ 6.80 กก./เที่ยว เครื่องมือเบ็ดราหมึกหอม จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าเกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะพยาม อัตราการจับเฉลี่ย 123.30 กก./เที่ยว