เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564


[2022-05-12] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-05-12] ศพท.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ผ.. [2022-05-02] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-04-29] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-22] ศพท.ระนองขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร.. [2022-04-07] ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-02-10] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมงในจังหวัดร.. [2022-02-07] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจาก.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 4 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะล้าน และเกาะค้างคาว มีอัตราการจับเฉลี่ย 10.31 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนลอยปลาทู จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย 48.71 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวกะเปอร์ มีอัตราการจับ 5.62 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวกะเปอร์ มีอัตราการจับเฉลี่ย 9.10 กก./เที่ยว และเครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะไข่ และหน้าหาดประพาส มีอัตราการจับเฉลี่ย 11.35 กก./เที่ยว