เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 64


[2022-05-12] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-05-12] ศพท.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ผ.. [2022-05-02] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-04-29] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-22] ศพท.ระนองขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร.. [2022-04-07] ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-02-10] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมงในจังหวัดร.. [2022-02-07] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจาก.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 64 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


         เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2564 โดยสุ่มเรือตัวอย่างทั้งหมด 16 ลำ ประกอบด้วยเครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 7 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะหมู เกาะล้าน เกาะไข่ และหน้าหาดประพาส มีอัตราการจับเฉลี่ย 15.29 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนลอยปลาทู จำนวน 6 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส เกาะกำ และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย 34.97 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าเคย มีอัตราการจับ 20.51 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนล้อมจับปลาหลังเขียว จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าโรงเรียนทะเลนอก มีอัตราการจับ 300.00 กก./เที่ยว และเครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดอ่าวเคย มีอัตราการจับ 15.72 กก./เที่ยว