เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 22-25 พ.ย. 64


[2022-05-12] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-05-12] ศพท.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ผ.. [2022-05-02] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อ.. [2022-04-29] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-22] ศพท.ระนองขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร.. [2022-04-07] ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-04-04] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-02-10] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมงในจังหวัดร.. [2022-02-07] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำจาก.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 22-25 พ.ย. 64 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 4 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 18 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 12 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวอ่าง หน้าอ่าวเคย เกาะค้างคาว เกาะกำ เกาะล้าน เกาะนุ้ย และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 13.48 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณทิศตะวันตกเกาะล้าน มีอัตราการจับเท่ากับ 25.37 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหน้าทะเลนอก ปากคลองบางกล้วย และหน้าหาดประพาส มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 1.83 กก./เที่ยว และเครื่องมือลอบปูม้าพับได้ จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะค้างคาว และหน้าหาดบางเบน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 18.96 กก./เที่ยว