เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64


[2022-08-16] จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร.. [2022-08-13] ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่ม.. [2022-08-13] ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขย.. [2022-07-31] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2022-07-20] สื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber V.. [2022-07-01] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ.. [2022-06-29] อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำล.. [2022-06-28] ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อ.. [2022-06-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรั.. [2022-05-27] ศพท.ระนอง ร่วมกับศพช.ระนอง และผู้นำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน และชาวประมง ร่.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน  จำนวน 7 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 23 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 8 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะไข่ เกาะล้าน และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  25.67 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะยูง และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  27.82 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  6.41 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนล้อมจับปลาหลังเขียว จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  200.00 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนหมึกกระดองสามชั้น จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะล้าน เกาะค้างคาว และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  19.77 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้าพับได้ จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะค้างคาว มีอัตราการจับ เท่ากับ  12.04 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 4 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะไข่ และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  13.55 กก./เที่ยว