เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64

[2022-01-12] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อม.. [2022-01-04] ผอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองร่วมกับชุมชน, .. [2021-12-23] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-12-23] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-12-21] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-12-14] คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้า.. [2021-12-09] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือปร.. [2021-12-09] เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2021-11-25] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-11-05] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64 

 เผยเเพร่: 2021-11-05 |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน  จำนวน 7 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 23 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 8 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะไข่ เกาะล้าน และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  25.67 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะยูง และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  27.82 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  6.41 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนล้อมจับปลาหลังเขียว จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  200.00 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนหมึกกระดองสามชั้น จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะล้าน เกาะค้างคาว และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  19.77 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้าพับได้ จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะค้างคาว มีอัตราการจับ เท่ากับ  12.04 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 4 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะไข่ และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  13.55 กก./เที่ยว