เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

[2022-01-12] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อม.. [2022-01-04] ผอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองร่วมกับชุมชน, .. [2021-12-23] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-12-23] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-12-21] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-12-14] คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้า.. [2021-12-09] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือปร.. [2021-12-09] เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้.. [2021-11-25] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. [2021-11-05] เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

 เผยเเพร่: 2021-11-05 |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งหมด 6 ลำ ประกอบ ด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 3 ลำ  มีแหล่งทำการประมงบริเวณ  เกาะบัว  เกาะสิมิลัน  เกาะสุรินทร์ มีอัตราการจับเฉลี่ย  เท่ากับ  38.00  กก./ชม.  สัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด  ประกอบด้วย  สัตว์น้ำเศรษฐกิจ  มีอัตราการจับเฉลี่ย  เท่ากับ 27.23 กก./ชม. และปลาเป็ด  มีอัตราการจับเฉลี่ย  เท่ากับ 10.78 กก./ชม.  และเครื่องมืออวนล้อมจับปลาโอ จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมง บริเวณเกาะราชา และทิศใต้ภูเก็ต สัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมดประกอบด้วย ปลาโอดำ ปลาโอแถบ ปลาโอแกลบ และปลาโอลาย มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 3,489.19 กก./วัน