ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 14-18 เดือนมิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่ของศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลปลิงทะเล ภายใต้.. [2021-08-24 ] ศพท.ระนองส่งมอบธนาคารไฮบริดบ้านอ่าวเคย.. [2021-08-24 ] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประ.. [2021-08-19 ] ศพท.ระนอง ทำการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากคนส.. [2021-08-19 ] ศพท.ระนอง ร่วมกับผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวประมง ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแ.. [2021-08-12 ] ผอ.ศพท.ระนอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชน เนื.. [2021-08-12 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพื้นบ้าน วันที่ 17 - 20 เดือนก.. [2021-08-05 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 12-16 เดือนกรกฎ.. [2021-07-22 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 6 - 9 เดือนกรกฎ.. [2021-07-14 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ 24-25 และ 28-30 เดือนม.. [2021-07-06 ]
อ่านทั้งหมด 

ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 14-18 เดือนมิถุนายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-06  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

            เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ได้ทำการเก็บข้อมูลการทำประมงจากเรืออวนลากคู่ 3 คู่ และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 3 ลำ โดยเรืออวนลากคู่ มีแหล่งการทำประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะพระทอง เกาะสุรินทร์ และเกาะบัว มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 130.71 กก./ชม. ประกอบด้วยอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เท่ากับ 47.27 กก./ชม. และปลาเป็ด เท่ากับ 83.44 กก./ชม. ส่วนอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแหล่งการทำประมงบริเวณเกาะช้าง เกาะสุรินทร์ เกาะบัว หน้าท้ายเหมือง และเกาะราชา มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 49.84 กก./ชม. ประกอบด้วยอัตราจับของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เท่ากับ 27.49 กก./ชม. และปลาเป็ด เท่ากับ 22.35 กก./ชม.