หอการค้าจังหวัดระนอง มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 สำนักงานของศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ของศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลปลิงทะเล ภายใต้.. [2021-08-24 ] ศพท.ระนองส่งมอบธนาคารไฮบริดบ้านอ่าวเคย.. [2021-08-24 ] เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประ.. [2021-08-19 ] ศพท.ระนอง ทำการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากคนส.. [2021-08-19 ] ศพท.ระนอง ร่วมกับผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวประมง ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแ.. [2021-08-12 ] ผอ.ศพท.ระนอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชน เนื.. [2021-08-12 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพื้นบ้าน วันที่ 17 - 20 เดือนก.. [2021-08-05 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 12-16 เดือนกรกฎ.. [2021-07-22 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 6 - 9 เดือนกรกฎ.. [2021-07-14 ] ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ 24-25 และ 28-30 เดือนม.. [2021-07-06 ]
อ่านทั้งหมด 

หอการค้าจังหวัดระนอง มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 สำนักงานของศูนย์ฯ 

 เผยเเพร่: 2021-07-06  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันที่ 27 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหอการค้าจังหวัดระนอง มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 บริเวณอาคารสำนักงานของศูนย์ฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ